Jenny Käll 

                                Info/CV
Angående då det smälter samman, orienteringar med stöd från trädhöjder, där och undertiden, och fyra ben i marken  
Galleri Verkligheten, Umeå
2019

Det började med ett vattenpass som visade fel. Som att lutande ytor var i våg.
Sen kom en granne som blivit dement på besök. Hon kunde inte sluta förvånas över hur fort träden hade vuxit sedan hon var där sist.
På kommunhusets informationsskärm står det om beslut hur sandningen av vägarna ska göras. På vägarna sandas det. I duschen torkar frön fast på ett tyg färgat med drottningsylt.
Och så allt snöskottande. På ett nästan djuriskt sätt.
Och så oroandet över att vattnet kommer ta slut. Måste mäta hur djupt det är i brunnen.
Minns då grottan från semestern på Mallorca. Ett annat hålrum.
Han som kommer och installerar luftvärmepumpen vet också mycket om jakt. Han tror kraniet på köksbordet är från ett vildsvin.  
Och så knakar det i isen på sjön. Och om natten dröms det mycket om fjärilar och andra saker som ändrar form ju närmare en tittar på dem.

Titlar:
Sjön
Med minst fyra ben i marken, förlängda armar med händer i form av handtag och med huvudet på sne
Saker i relation till lod och vattenpass och orienteringar med stöd från trädhöjd
Grottan
Luftvärmepumpen
Samband från sand till frö till sand
Svindel uppåt
Utsikter från position under isen

Utflykter på genväg, familjeporträtt, bläckfiskens vakande öga och bekanta  minnesanteckningar 
AVA Gallery, Hongkong
2018


En sten på tå, temporära monument och omvandlingens tidevarv
Bildmuseet, Umeå
2018

I Vindeln finns ett hus i trä som vill efterlikna ett hus gjort av stenblock. I huset har en kvinna som kallades Tjärdrottningen bott. I Botsmark ligger Botsmarksblocket som är ett av de största flyttblocken i Sverige och runt om i Umeå står stenmonument vilka har blivit tillskrivna uppgiften att representera händelser och personer. 

Titlar:
En sten på tå och en längtan att utge sig för att likna något annat / A rock on the toe and a longing to pretend to resemble something else

Gren-omfamnar-gren / Branch-embracing-branch

En liten sten ovanpå ett närmande av en större sten, knivbrödkniven och det som är kommer i sinom tid att brytas ner till mindre bitar och omvandlas till någonting annat / A small stone on top of  an approach of a bigger stone, the knife bread knife and what is will in a matter of time be broken down into smaller pieces and transformed into something else

Temporärt monument till Tjärdrottningen: Lovvärt, sovra, här kan en va / Temporal monument to the tar queen: Laudable, sift, here one can be


Information


Jag arbetar med skulpturala uttryck och installationer som rör sig i gränslandet mellan det figurativa/abstrakta, beständiga/flyktiga och objekt/kropp. Där ord som lager, transformation och förklädnader ofta är centrala. Kan kommunikation som vilar i ting tala till oss(människor som också är ting) och berätta något om oss själva? De senaste åren har frågan varit en drivkraft och ständigt närvarande i denna materialdrivna praktik.

email: jnnykll@gmail.com
phone: +4670 401 12 70


UTBILDNING
2016 – 2018 Master of Fine Art, Umeå Konsthögskola, Umeå
2017 – Sommarkurs - Spatial concepts in contemporary art based on sculpture, installation and public space
2012 – 2015 Bachelor of Fine Art – Ceramic and Glass department, Konstfack, Stockholm
2014 – Fine Art, Iceland Academy of the Arts, Reykjavik, utbytestermin
2011 – 2012 Keramiklinje, Löftadalens Folkhögskola, Kungsbacka

UTSTÄLLNINGAR(i urval)
2020 – En kaffefläck på en duk blir till en ö i stilla havet, Galleri Lars Palm, Sandviken, i samarbete med Moa Gustafsson Söndergaard
2019 – Jiffy Moment, Konsthall, Stockholm
2019 – Galleri Verkligheten, soloutställning, Umeå
2018 – The turtle will reverse itself, AVA Gallery, Hong Kong
2018 – SEART(Swedish Emerging Artists), Stockholm
2018 – C.R.E.A.M, - Examensutställning, Bildmuseet, Umeå
2017 – Masters Fall Exhibition, Galleriet, Umeå Academy of Arts
2017 – Something between distance and dencity, Friendly Sabotage, Ön, Umeå
2017 – Qualia, Galleriet, Umeå Academy of Arts
2017 – While matter is figured, i samarbete med Malena Norlin och Maria Westmar, Inter Arts Center, Malmö
2017 – Lactic Acid, Röbäck, Umeå
2016 – Skogen sjunger, Wij trädgårdar, Ockelbo
2015 – Konstfack Degree Show, Stockholm
2015 – Magnetic Mind Craft, The Glass Factory, Boda
2014 – In our nature, Nafelinn, soloutställning, Reykjavik
2014 – Overflow, Kaffistovan Gallery, Reykjavik
2014 – Gather all that is loose, Galleri Konstfack, Stockholm

STIPENDIER
2020 - Ettårigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
2020 – Gunvor Nelsons kulturfond, projektstöd
2019 – Nominerad till Fredrik Roos Stipendium
2018 – Galleri Verklighetens Stipendium
2018 – Konstakademin – Stöd till examensarbete
2017 – Stiftelsen AAA – Studiestöd
2014 - Estrid Eriksson Stiftelse – Resebidrag
2014 - Konstfack Stipendium – Projektstöd

ANNAT
2018 – Hong Kong Baptised University, 2 månader Artist-In-Residence
2018 – Tälj- och bröd workshop på Bildmuseet
2018 – Keramiklärare på ABF Umeå
2016 och 2014 – Koordinator/Samordnare för a-i-r programmet: Residence-in-Nature, Växjö. www.residence-in-nature.se
2015 - Lerworkshop på Mångkulturellt Centrum, Stockholm, tillsammans med Mathilda Carlsson