Jenny Käll 

Works  ︎︎︎     
                                Info/CV

En sten på tå, temporära monument och omvandlingens tidevarv
Bildmuseet, Umeå
2018

I Vindeln finns ett hus i trä som vill efterlikna ett hus gjort av stenblock. I huset har en kvinna som kallades Tjärdrottningen bott. I Botsmark ligger Botsmarksblocket som är ett av de största flyttblocken i Sverige och runt om i Umeå står stenmonument vilka har blivit tillskrivna uppgiften att representera händelser och personer. 

Titlar:
En sten på tå och en längtan att utge sig för att likna något annat / A rock on the toe and a longing to pretend to resemble something else

Gren-omfamnar-gren / Branch-embracing-branch

En liten sten ovanpå ett närmande av en större sten, knivbrödkniven och det som är kommer i sinom tid att brytas ner till mindre bitar och omvandlas till någonting annat / A small stone on top of  an approach of a bigger stone, the knife bread knife and what is will in a matter of time be broken down into smaller pieces and transformed into something else

Temporärt monument till Tjärdrottningen: Lovvärt, sovra, här kan en va / Temporal monument to the tar queen: Laudable, sift, here one can be