Jenny Käll 

Works  ︎︎︎     
                                Info/CV

som sten
Galleri Box, Göteborg
2022

Utställningen som sten bestod av verk som arbetats fram med utgångspunkt i ett nedlagt marmorbrott, material från rivningshus och en vilja att vara ett stenröse.

Titlar:
Sträv tunga
Sked till sked
som sten I
Det där är hästkalvens skulpturer
Grottan
Hällristning
som sten II
Hästkalven
Stödja gemensam skärningspunkt
Skulderblad som spadblad
Uppsamling
Foto: Hendrik Zeitler